Innovativa verktyg att prova på

Innovation är vad som händer när en idé utvecklas till en värdefull lösning. En ny tjänst, produkt, metod eller tom ett nytt sätt att organisera sig – alla är de exempel på innovationer.

Innovationsprocessen består av ett system av olika verktyg. Det kan handla om sätt att fånga upp idéer, strukturer för att diskutera ”out of the box” eller tid för att organisera och förstå andra aktörer på marknaden.

Nedanför hittar ni 2 innovativa verktyg att prova på.

Kaffe 5.2
Vem är ni